Om AllmänMedicin

Tidskriften AllmänMedicin

ISSN 0281-3513 (print)
ISSN 2001-8169 (online)
Redaktion
Utgivningsplan
Författaranvisningar

Styrdokument 2015

AllmänMedicin är SFAM:s medlemstidning där allmänläkare skriver för allmänläkare om utbildning, fortbildning, forskning, utveckling, medicinska rön och debatt inom allmänmedicinen.

AllmänMedicin är fristående från SFAM:s styrelse och lyder under sedvanlig lagstiftning för tidskrifter. Sedvanliga publicistiska normer följs.

Målgruppen är specialister i allmänmedicin, läkare under utbildning, andra specialistläkare, administratörer och politiker.

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Hela tidningen (som pdf-fil) och vissa artiklar publiceras även på www.sfam.se. Aktuella författaranvisningar ligger på www.sfam.se. En policy finns för kommentarsfunktionen på www.sfam.se. Vissa artiklar indexeras i SweMed+.

Arbetet med att ta fram tidningen leds av en chefredaktör, utsedd av styrelsen, som knyter till sig en redaktion bestående av specialister i allmänmedicin eller blivande sådana. Chefredaktören ansvarar för att lägga upp rutiner för samarbetet med producenten.

Styrelsen utser ansvarig utgivare.

Chefredaktören följer styrelsens arbete på sätt och i omfattning som styrelsen beslutar.

Chefredaktören får ett ekonomiskt anslag att disponera för inköp av material till tidningen, redaktionsmöten och liknande. För övrigt bestämmer styrelsen över tidningens ekonomi liksom över avtal med producenter.

Policy för kommentarer på hemsidan

Kommentarer till artiklar förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet och som anger för- och efternamn, titel och arbetsplats.

Kommentarerna ska vara sakliga och följa svensk tryckfrihetslagstiftning.

Redaktionen förbehåller sig rätten att utan motivering ta bort kommentarer.

Namn, titel, och arbetsplats publiceras. E-postadress publiceras inte.

Samtliga publicerade kommentarer syns varje gång den kommenterade artikeln öppnas. Kommentaren kan även komma att publiceras i pappersutgåvan.

Preliminära kriterier för artiklar om kommersiella produkter

Författaren har själv utvecklat produkten

Beskrivning av själva processen ingår

Initiativet kommer från en allmänläkare

Produkten är inte uppköpt av stort företag

Inga stora redigeringar i texten är nödvändiga

Produkten har uppenbar nytta i klinisk vardagen

Jävsinventering ifylld