Nordisk kongress

NFGP, Nordic Federation of General Practice är de nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorgan, både de fackliga och de vetenskapliga. Styrelserna samarbetar och man ger ut Scandinavian Journal of Primary Health Care samt håller kongress vartannat år i olika nordiska länder enligt ett roterande schema.

Nordisk kongress 2019 i Aalborg, Danmark, 17-20 juni 2019.

Läs om kongressen här.

Abstracts ska vara inlämnade senast 17 december 2018.

Registrering börjar 12 december.

Du kan få nyhetsbrev om kongressen här.