Nätverk för ASK

Kontakt

Robert Svartholm, polarull.svartholm@telia.com

Nätverkets arbete

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog är en kompetensvärdering för erfarna allmänläkare.
Läs mer om ASK på  Kompetensvärderingsrådets sida om ASK