← Tillbaka
Lärarlett lärande

Seminarium

1 p per timme

Aktivitet där en mindre grupp aktivt deltar i diskussion kring ett specifikt ämne med målet att alla deltagare ska medverka för att fördjupa allas kunskap.