← Tillbaka
Lärarlett lärande

Kurs

1 p per timme

I kurser förmedlas kunskap kring ett visst ämne genom en definerad struktur och innehåll. Det är en arrangör som står för organisationen och lokalen. Oftast menas ett fysiskt sammanträde. En kurs kan innehåller olika lärandemetoder som elearning, föredrag, seminarier mm. 

Goda exempel