← Tillbaka
Lärarlett lärande

Föreläsning

1 p per timme

En talare håller ett föredrag för ett antal åhörare i syftet att förmedla kunskap.