← Tillbaka

Lärarlett lärande

Lärande och utveckling där en lärare på ett strukturerat och pedagogiskt sätt hjälper de lärande i deras utveckling. Några exempel är kongresser, kurser eller föreläsningar.

Metoder

 • Föreläsning

  En talare håller ett föredrag för ett antal åhörare i syftet att förmedla kunskap.

  Läs mer
 • Seminarium

  Aktivitet där en mindre grupp aktivt deltar i diskussion kring ett specifikt ämne med målet att alla deltagare ska medverka för att fördjupa allas kunskap.

  Läs mer
 • Kurs

  I kurser förmedlas kunskap kring ett visst ämne genom en definerad struktur och innehåll. Det är en arrangör som står för organisationen och lokalen. Oftast menas ett fysiskt sammanträde. En kurs kan innehåller olika lärandemetoder som elearning, föredrag, seminarier mm.

  Läs mer
 • Kongress

  Kongresser är ett fysiskt sammanträde av flera personer med liknande intressen. En huvudarrangör står bakom organisation, lokal och innehåll. Oftast även ramverk för ett antal seminarier, kurser och föredrag.

  Läs mer