← Tillbaka
Kollegial värdering

Sit-In

1 p per timme

Medsittning under en konsultation hos kollega med kollegial återkoppling i anslutning till konsultationen