← Tillbaka
Kollegial värdering

Mitt-i-ST

25p

Mitt-i-ST är SFAMs metod för extern kompetensvärdering halvvägs genom ST. Syftet är att ge ST-läkaren hjälp och stöd för fortsatt planering av tjänstgöring och kompetensutveckling genom att undersöka vilka behov ST-läkaren har.

Moment:
1. Portfölj med reflektion samt videoinspelade konsultationer.
2. Praktikdag där värderaren, en erfaren allmänläkare från ett annat landsting eller sjukvårdsområde, sitter med vid patientbesök, samtalar med ST-läkaren, handledaren och chefen samt eventuellt studierektor, och går igenom insänt material. ST-läkaren får en sammanfattande rapport efter genomförd praktikdag.

Goda exempel