← Tillbaka
Kollegial värdering

Handledning av annan

1 p per timme

Med denna metod menas all form av handledning, t.ex. av ST/AT, annan specialistkollega (coaching/mentoring) eller kandidater i den kliniska vardagen, i forsknings- och kvalitetsarbete eller i mentorsprogram.