← Tillbaka
Kollegial värdering

Egen handledning

1 p per timme

Läkaren blir handledd genom t.ex. psykolog eller annan kollega. All form av mentoring / coaching, reflektion i kollegial dialog finns med under denna metod.