← Tillbaka
Kollegial värdering

ASK

50p

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog – är en form för kompetensvärdering för erfarna allmänläkare. ASK är ett sätt att stärka sin professionella utveckling genom att värdera den egna kompetensen i dialog med en kollega och utifrån det planera sin fortbildning. Hur man praktiskt kan gå tillväga hittar du i ramprogram för ASK.

  • Medsittning med återföring ingår alltid. Därtill väljer man ytterligare några moment, till exempel dagbok, audit, reflekterande CV, uppsats. Allt görs i dialog med en eller flera kollegor. ASK avslutas med att man gör en plan för sin fortbildning för kommande 5-7 år.
  • ASK-seminarier för inspiration och planering annonseras på hemsidans kalendarium. ASK är forftarande under utveckling.

Läs mer