← Tillbaka
Forskning, kvalitetsarbete och undervisning

Kvalitets- och utvecklingsarbete

0.5 p per timme

En aktiv och kontinuerlig process som genom fast ledningsstruktur och med hjälp av beprövade metoder styr verksamheten mot mätbara mål.