← Tillbaka
Forskning, kvalitetsarbete och undervisning

Forskning

0.5 p per timme

Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet kring ett visst ämne. Den följer etiska riktlinjer och har patienten i fokus. 

Goda exempel