← Tillbaka

Forskning, kvalitetsarbete och undervisning

All form av forskning, kvalitets- och förbättringsarbete. Inkluderat är även skrivande av artiklar, hålla föredrag och att undervisa andra.

Metoder

 • Forskning

  Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet kring ett visst ämne. Den följer etiska riktlinjer och har patienten i fokus.

  Läs mer
 • Kvalitets- och utvecklingsarbete

  En aktiv och kontinuerlig process som genom fast ledningsstruktur och med hjälp av beprövade metoder styr verksamheten mot mätbara mål.

  Läs mer
 • Undervisning för annan

  Att själv hålla föredrag, seminarier mm. inkluderande förberedelser och diskussion för andra, t.ex. studerande, AT/ST, kollegiet.

  Läs mer