← Tillbaka
Eget lärande

Kunskapsstöd

0.5 p per timme

Beskrivningar tagen från leverantörernas självbeskrivning.

 

Kommersiella kunskapsstöd

http://www.internetmedicin.se/

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.

http://handboken.medibas.se/

Medibas är en kunskapsdatabas, med särskilt fokus på primärvård, som också är av intresse för den övriga sjukvården. Den primära målgruppen är allmänläkare, men Medibas riktar sig även till andra yrkesgrupper i primärvården som sjuksköterskor och sjukgymnaster. Medibas är dessutom relevant för andra specialiteter och professionella grupper inom hälso- och sjukvården.

http://www.praktiskmedicin.se/

I PM Praktisk Medicin beskrivs öppenvården utifrån dess eget perspektiv. Innehållet är ingen medicinsk lärobok utan mer en ”kom ihåg”-lista; ett kompendium befattande utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för öppenvården och dess arbetssituation.

http://www.netdoktorpro.se/

NetdoktorPro bygger på en vision om att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där den senaste medicinska kunskapen görs tillgänglig för alla läkare.

 

Fritt tillgängliga kunskapsstöd

http://viss.nu/

Viss innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen.

http://www.strama.se/dyn//,244,60,77.html

http://www.janusinfo.se/Behandling/Strama-Stockholm/

På stramas hemsida kan man söka mellan olika vårdprogram.

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken medicinsk effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för pengarna.

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/

Läkemedelsverket går regelbundet igenom samtliga behandlingsrekommendationer. De som bedöms vara inaktuella, främst beroende på att nya läkemedel tillkommit eller att behandlingspraxis förändrats, flyttas till arkivet.