← Tillbaka
Eget lärande

Reflektion

1 p per timme

Med Reflektion menas en skriftlig eller muntlig reflektion kring ett lärandemoment som diskuteras med en annan läkare i kollegial dialog. Syftet med reflektionen är att fördjupa och förstärka befintlig kunskap samt att få inspiration och vägledning för framtida lärandemoment.