← Tillbaka
Eget lärande

Läsning

0.5 p per timme

Med läsning menas förvärv av kunskap genom att läsa böcker, artiklar, tidskrifter med mera.

Goda exempel