← Tillbaka

Eget lärande

Lärande och utveckling där den enskilde läkaren använder sig av lärandeverktyg som kan genomföras självständigt. Några exempel är litteraturstudier, reflektion eller e-learning

Metoder

 • E-lärande

  Lärandemetod där man med hjälp av datorstöd förstärker och lärandet och gör det mer effektivt.

  Läs mer
 • Reflektion

  Med Reflektion menas en skriftlig eller muntlig reflektion kring ett lärandemoment som diskuteras med en annan läkare i kollegial dialog. Syftet med reflektionen är att fördjupa och förstärka befintlig kunskap samt att få inspiration och vägledning för framtida lärandemoment.

  Läs mer
 • Läsning

  Med läsning menas förvärv av kunskap genom att läsa böcker, artiklar, tidskrifter med mera.

  Läs mer
 • Kunskapsstöd

  Kunskapsstöd är e-learningplatformer där man genom att söka på nyckelord får detaljerad information om t.ex. sjukdomstillstånd eller symptom.

  Läs mer