← Tillbaka
Lärande i grupp

SWAMP och Studiebrev

1 p per timme

SFAM arbetar kontinuerligt med att uppdatera studiebreven. Fortbildningsrådet (länk) ansvarar för uppdatering av studiebreven och fortbildningsenheten arbetar med att ta fram interaktiva studiebrev, så kallade SWAMP:ar.

2013-2015: Dessa studiebrev är aktuella gällande medicinsk information, behandlingsråd m.m.

2011-2012: Dessa studiebrev är hyfsat aktuella med det har kanske tillkommit nya behandlingsalternativ, så att ytterligare förberedelse av det aktuella medicinska materialet krävs av gruppen.

1999-2010 Dessa studiebrev är sannolikt inte längre aktuellt gällande det medicinska innehållet och bör därför inte användas som referensmaterial. Patientfallen är dock frånkopplade från det och kan användas som diskussionsunderlag i FQ-gruppen. Gruppledaren eller gruppen måste dock själv kritiskt granska innehållet.

Goda exempel