← Tillbaka
Lärande i grupp

FQ grupp

1 p per timme

En pedagogisk metod för självstyrt, problembaserat lärande som grundas på kollegial dialog på regelbundet återkommande tidpunkter.

Den kollegiala gruppen är till för strukturerad kvalitetsutveckling och fortbildning. Utgångspunkten är gruppmedlemmarnas behov. Gruppen består av 6-8 kollegor, helst från olika arbetsplatser. Syftet är att utveckla yrkeskunnandet. Metoden har visat sig ha bättre effekt till förbättringar än vanliga föreläsningar. Fasta kollegiala grupper för kvalitetsutveckling och fortbildning fungerar inom samtliga yrkeskategorier. Metoden fungerar även för en ledningsgrupp som vill bli bättre.

Gruppledaren fungerar som ordningsman/kvinna, vars uppgift är att hålla reda på att fokuseringen verkligen ligger på mötet med vårdgivaren och patienten. Alla teman/frågor fokuseras på yrkesrollen, aldrig på organisationen. Gruppledarens roll är också att se till att alla medlemmarnas kunskap och erfarenheter nyttjas. Alla gruppmedlemmarna har lika mycket ansvar för innehållet i gruppträffarna.