← Tillbaka
Lärande i grupp

Balint grupp

1 p per timme

Balintgrupper är en verksamhet där allmänläkare (eller andra yrkesutövare inom vården) får tillfälle att på djupet reflektera över patientmöten. Grupperna startade vid Tavistock-kliniken i London på 1950-talet av Michael Balint, läkare och psykoanalytiker, ursprungligen från Ungern. Verksamheten är spridd över världen.

Meningen är att gruppdeltagarna i en trygg miljö ges möjlighet att ventilera och diskutera patientmöten som på något sätt varit svåra att hantera, kanske väckt starka känslor – förvirring, irritation, rädsla, kaos. Deltagarna hjälper varandra, tillsammans med gruppledaren, att bära och att undersöka de känslomässiga reaktioner som uppstått hos både patienten och läkaren. Efter dessa möten brukar frustrationen kunna vändas till förståelse och ett större lugn. Möjligheterna att hjälpa patienten på sikt ökar.

En Balintgrupp brukar träffas regelbundet under flera års tid.

Aktiviteter

 • Balintgrupper
  Rådgivning och stöd för att starta regelrätta långtids Balintgrupper. Förmedling av auktoriserade Balintgruppledare eller ledare på väg mot auktorisation. Kriterierna för att leda Balintgrupper finns beskrivna på svensk förening för medicinsk psykologi's hemsida 
 • Introduktion till Balintgrupps-metoden
  Halvdags introduktionskurs som bl a innehåller presentationer och workshop där deltagarna själva får pröva Balintgrupp-formatet. Lämpligt för ST-och AT-forum och för utbildningsdagar på vårdcentraler.
 • Handledning och kompletteringskurser
  för blivande eller oerfarna gruppledare
 • Ledarskapskonferenser/workshops
  1-2 dagarskonferenser anordnas någon gång per år av föreningen och/eller International Balint Federation, se hemsida och Kalendarium i Bulletinen (på ovan länkad hemsida)
 • Auktorisation av Balintgruppledare
  Sektionen för Medicinsk Psykologi inom Svenska Läkaresällskapet har fastställt kriterierna för auktorisation av Balintgruppledare, se hemsida. En auktorisationskommitté bedömer kvalifikationerna hos de sökande och auktoriserar Balintledare.