← Tillbaka

Lärande i grupp

Lärande och utveckling som sker i gruppform, där deltagarna själva bidrar med innehåll och medverkar i gruppens målsättning och utveckling. Några exempel är Balint-grupper, Läkarmöten och FQ-grupper.

Metoder

 • Balint grupp

  Balintgrupper är en verksamhet där allmänläkare (eller andra yrkesutövare inom vården) får tillfälle att på djupet reflektera över patientmöten. Arbetet med det "profesionella jag:et" sker kontinuerligt i grupp över flera års tid.

  Läs mer
 • FQ grupp

  En pedagogisk metod för självstyrt, problembaserat lärande som grundas på kollegial dialog på regelbundet återkommande tidpunkter.

  Läs mer
 • Läkarmöte

  Schemalagda möten inom professionen och verksamheten som syftar på att främja kunskap kring vetenskap, organisation och rutiner.

  Läs mer
 • SWAMP och Studiebrev

  SFAM ger ut studiebrev i syfte att användas i fortbildning i allmänmedicin, till exempel i FQ-grupper. De flesta studiebrev från senare år kan hämtas som pdf-filer här nedanför. Tryckt version av skrifterna kan beställas från SFAM:s kansli.

  Läs mer