← Tillbaka

För kalendariet
Välkomna att söka projektanslag från Svenska Läkaresällskapets fonder med fler

31 december 2016 - 1 februari 2017, 33 dagar

Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS både 2016 och 2017 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

 

Ansökningsperiod 1 december – 1 februari för:

- Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning

- Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning

- Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) - Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse

- Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) -   Projektanslag

- Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) -   Projektanslag

- Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) -   Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse

- Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) -   Resebidrag till forskningsvistelse

- SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotical or antiparasitical agents) - Research grant. Applicants must be members of NSCMID

 

SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande

 

Läs mer:

http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Fonder-och-stipendier-att-soka/

 

 

Nyheter 2017 för projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag:

·         Allmänt: Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2017 krävs alltså medlemskap även under 2016.

·         Resebidrag: Från och med den 1 januari 2017 krävs det klinisk relevans eller förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.

·         Projektanslag från Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond: Från och med 2017 kommer projektanslag som beviljas från Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond att huvudsakligen vara tvååriga, vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år.

·         Behov av brukarmedverkan ska från och med 2017 beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan om projektanslag från Svenska Läkaresällskapet och Björklunds fond. För information om brukarmedverkan
Projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder och Björklunds fond bedöms från och med 2017 enligt nya riktlinjer baserat på de bedömningskriterier och betygskala som används av Vetenskapsrådet. Varje ansökan bedöms utifrån: nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt klinisk relevans eller förankring.

·         Translationella priset: Prissumman höjs till 100 000 kronor och vinnaren förväntas att, i samverkan med SLS, anordna ett symposium om translationell forskning. För att komma i fråga för priset måste sökande i ansökan ange att forskningen är translationell och motivera varför.  

 

 

 

 

 

Huvudarrangör

Svenska Läkaresällskapet

Kontaktpersoner

Frågor om ansökningsförfarande: monica.winden@sls.se eller 08-440 88 66

Sista anmälningsdag

1 februari 2017

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.