← Tillbaka

Lärarlett lärande
Uppdatering diabetes

Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
21-22 september, 2017, 2 dagar

Kursinnehåll

Detta är en kurs om i första hand typ-2-diabetes och utgår ifrån verkliga primärvårdsfall som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag. Vi går igenom utredning, diagnostik, utformning av individualiserad behandling, vanliga komplikationer och förebyggande arbete.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagarna kunna:
◾Förklara diabetessjukdomen och dess komplexitet– orsaker, diagnoskriterier och komplikationer.
◾Redogöra för och tillämpa aktuella behandlingsmöjligheter och val av läkemedel.
◾Utforma individualiserad behandling i samråd med patienten och diabetessköterska.
◾Beskriva och redogöra för levnadsvanor och livsstilsförebyggande åtgärder med kost, motion och läkemedel för patienter med diabetes.
◾Redogöra för typ 2-diabetes och samsjuklighet - ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt och njursvikt.
◾Redogöra för handläggning av diabetes hos den äldre patienten, sår på foten och akuta komplikationer.
◾Initiera förbättringsarbeten för patienter med diabetes på den egna arbetsplatsen.

Pedagogik

Föreläsningarna kommer att ha sin utgångspunkt i primärvårdsfall och problem som vi ska diskutera både i grupp och tillsammans. Kursen innehåller också en del praktiska övningar.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål b2, b3, c1, c4, c5

Huvudarrangör

KursDoktorn

Medverkande

Kursledning: Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin, Peter Fors, specialist i invärtesmedicin

Kontaktpersoner

annika.c.borjesson@vgregion.se

Krav för godkänd kurs

Sista anmälningsdag

7 juni 2017

Kostnad

Kurskostnad: 7800 kr exkl moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna)

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.