← Tillbaka

Eget lärande
Symtom Diagnos Terapi


Symtom – Diagnos – Terapi är en genomgripande omarbetning av en symtombaserad handbok som författarna skrev som unga läkare 1985. Boken som helhet har granskats och kompletterats av en erfaren specialist i allmänmedicin. Den primära målgruppen är läkare verksamma inom öppen akutsjukvård. Den är av värde även för andra yrkeskategorier inom detta verksamhetsområde och för studerande på läkarutbildningen.

Läs ett kapitel ur boken

Beställ boken

Huvudarrangör

Studentlitteratur AB

Medverkande

Richard Levi, Jan Zetterström, Christer Olofsson (författarna)

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.