← Tillbaka

För kalendariet
Stipendier från Fonden för rehabilitering och medicinsk forskning

16 april 2018

FRF (Fonden För Rehabilitering och Medicinsk Forskning) har verkat i flera år, och har nu fått en ny styrelse.
 
Under år 2018 räknar vi med att dela ut stipendier á 100 000– 200 000 SKR till forskare i Sverige. Vid bedömning av ansökningar, kommer styrelsen att prioritera forskning med rehabiliteringsperspektiv, men även annan medicinsk forskning, gärna med inriktning mot patienter med sjukdomar som inte är så högt prioriterade eller lite bortglömda i dagens forskning. Det kan t.ex. gälla forskning inom de medicinska ämnesområdena Allmänmedicin och Rehabilitering med näraliggande områden, Psykiatri och Beroendeforskning, Barn- och Ungdomspsykiatri med flera.
 
Stipendier kan vara en engångssumma men även ett åtagande från FRF om bidrag över en längre period.
 
Stipendiater kan vara såväl läkare som annan legitimerad sjukvårdspersonal.
 
Stipendierna kommer att utannonseras under första halvåret 2018, men styrelsen är också intresserad av underhandskontakter med potentiella stipendiater.
 
Inför en ev  underhandskontakt vill vi från intresserad ha
 1. Namn och adress för intresserad
 2. Beskrivning av forskningsprojektet på högst en A4-sida
 3. Hur långt projektet kommit och när det beräknas vara klart för presentation
 4. Till vilken institution forskaren är knuten, handledare
 5. Nuvarande finansiering och ytterligare behov

Stockholm 2018-03 03
 
Eskil Johansson, medlem i styrelsen för FRF    
Specialist i allmänmedicin
Mailadress: eskil.j46@gmail.com

Huvudarrangör

Fonden för rehabilitering och medicinsk forskning

Kontaktpersoner

Eskil Johansson, specialist i allmänmedicin, eskil.j46@gmail.com