← Tillbaka

Lärande i grupp
Smärtanalys och smärtbehandling i primärvården

Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm
7 april 2016

Smärta är den enskilt vanligaste orsaken till besök i öppenvården. Mellan 20-40 procent av patienterna hos allmänläkaren söker för såväl akuta som långvariga smärttillstånd.

En primär utredning av patienter med smärta kan lägga grunden för optimal behandlingsstrategi av smärtan på rätt nivå i vårdkedjan. Även uppföljning av fortlöpande behandling underlättas av en initial smärtanalys.

Välkommen till en fortbildningsdag den 7 april med inspirerande föreläsningar och workshops med patientfall som erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte för specialister i allmänmedicin och ST-läkare, men även andra intresserade specialister.

Kursinnehåll:

  • Smärtanalys i primärvården - vad bör den innefatta?
  • Behandlingsprinciper med stöd av smärtanalys- hur kan man välja?
  • Vilka patienter ska remitteras till specialistkliniker? Och när?
  • Förklaringsmodell för generaliserad smärta.
  • Smärtbehandling av den äldre patienten - vilka är utmaningarna?

Kursledare: Mats Karlsson, allmänläkare, smärtspecialist, Smärtkliniken St Olof, Falköping.

08.45 Registrering med kaffe och smörgås.

09.15 Välkommen

09.20 Vad är smärta?

09.40 Smärtanalys

10.40 Bensträckare.

11.00 Smärttillstånd av olika genes.

12.00 Lunch

13.00 Lokaliserad långvarig smärta.

13.45 Patientfall. Förklaringsmodell generaliserad smärta.

14.30 Kaffe med tillbehör

15.00 Patientfall. Olika behandlingsprinciper. Från behandla till rehabilitera – vad gör skillnad?

15.45 Smärtdiagnostik med handfasta råd.

17.00 Avslutning.

Huvudarrangör

Dagens Medicin Masterclass

Medverkande

Kursledare: Mats Karlsson, allmänläkare, smärtspecialist, Smärtkliniken St Olof, Falköping.

Kontaktpersoner

Kimberly Mattsson kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se 073-558 6582

Sista anmälningsdag

4 april 2016

Kostnad

4 995 kronor + moms. ST-läkare, utbildningsprenumerant SFAM och betalar 4495 kr + moms.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.