← Tillbaka

För kalendariet
SFAM:s kvalitetsdag 15 november 2018 - inbjudan att presentera förbättringsarbete

14 maj 2018

SFAM:s kvalitetsdag 2018 – inbjudan att presentera förbättringsarbete. Skicka senast 14 maj. Information finns här.

Sista anmälningsdag

14 maj 2018

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.