← Tillbaka

SFAM:s kongress i allmänmedicin 2018 – skicka bidrag senast 30 september!

Norrköping
28 augusti - 15 oktober, 2017, 49 dagar

SFAM-kongressen i april 2017 i Karlstad blev en succé! Inspirerande föreläsningar, kollegial samvaro och en god vetenskaplig nivå. Men det ska bli ännu bättre!

SFAM 2018 i Norrköping vill vi ha presentationer av vetenskapliga projekt, genomförda eller planerade kvalitetsarbeten och andra bidrag av allmänmedicinsk relevans som du vill dela med dig av.

Kanske har du själv något att skicka in eller kan tipsa någon kollega i ditt nätverk om möjligheten.

På SFAM 2018 i Norrköping planerar vi att utöver olika former av muntliga presentationer ha traditionella postrar som hänger uppe under kongressdagarna och där man vid något tillfälle även får möjlighet att presentera innehållet sin poster. Det brukar vara en trevlig presentationsform som ger möjlighet till spontana kontakter mellan kollegor med närliggande intresseområden.

På www.sfam2018.se hittar du mera information om olika typer av bidrag via en länk till abstraktsystemet som är öppet nu och till den 30 september 2017. Vi hoppas på ett stort antal bidrag och bävar lite inför uppgiften att bedöma och prioritera bidragen. Dock är ju tiden under kongressdagarna begränsad och vi jobbar hårt för att dagarna ska bli så givande som möjligt för dem som kommer. Någon gång efter den 30 september kommer du att få besked om ifall ditt bidrag blir accepterat och i vilken presentationsform.

 

Välkommen till SFAM kongressen i Norrköping 2018!

Kongressens vetenskapliga kommitté.

Med vänlig hälsning

Staffan Nilsson
Universitetslektor, Distriktsläkare

Huvudarrangör

SFAM i Östergötland

Sista anmälningsdag

30 september 2017