← Tillbaka

För kalendariet
SFAM Fullmäktigemöte 18 april 2018

Norrköping
18 april 2018

Kallelse till SFAM:s fullmäktigemöte 2018

Medlemmarna i Svensk förening för allmänmedicin kallas härmed till fullmäktigemöte 2018. 

Tid:                    Onsdagen den 18 april, kl 16.00-18.00

Plats:                 Louis de Geer Konsert & Kongress, Dalsgatan 15, Norrköping  

Föreningens fullmäktige väljs av lokalavdelningarna. Namnen på fullmäktige skall anmälas före mötet till SFAM:s kansli, e-post: kansli@sfam.se.  

Varje SFAM-medlem äger rätt att närvara och yttra sig vid föreningens fullmäktige, men endast fullmäktige äger rätt att delta i beslut.

Ur SFAM:s stadgar:

§4. Föreningens fullmäktige väljs av lokalavdelningarna. Varje lokalavdelning skall utse en fullmäktig för varje påbörjat 30-tal medlemmar. För varje fullmäktig väljs en ersättare.

Valberedningens förslag kommer att skickas till lokalavdelningarnas ordförande samt till fullmäktige. Verksamhetsberättelsen samt dagordning för fullmäktigemötet finns att läsa på SFAM:s hemsida (www.sfam.se) från den 18 mars.

Välkommen!

Hanna Åsberg
Ordförande

Bilagor:

Dagordning

Valberedningens förslag 

Motion med bilaga1 och bilaga 2  

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisorsrapport om SFAMs projekt

Förslag till verksamhetsplan

 

 

 

Huvudarrangör

SFAMs styrelse

Medverkande