← Tillbaka

Lärande i grupp
Seminarium för Mitt-i-ST-värderare 14 mars 2016

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm
14 mars 2016
6p

Seminarium för Mitt-i-ST-värderare 

Tid: 14 mars 2016 kl 09:30 -16:00

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

Anmälan senast 7 mars 2015 till Ulf Måwe, ulf@mawe.se. Ingen deltagaravgift.

SFAMs kompetensvärderingsråd samlar årligen Mitt-i-ST-värderare till ett seminarium för att utbyta erfarenheter och utveckla värderarkompetensen. Vi ger och får en uppdatering om läget, läser och ger återföring gruppvis på varandras mitt-i-st-rapporter, och diskuterar hur Mitt-i-ST kan utvecklas och förbättras. Detta gäller även dem som gör mittvärderingar på annat sätt än i SFAMs regi. 

Ta med egen Mitt-i-ST rapport i fyra papperskopior, gärna avidentifierad, som grund för kollegial dialog. Det kan gärna vara en som var särskilt komplicerad eller svårbedömd.

Skicka gärna synpunkter i förväg till ulf@mawe.se. Vad tror du är det viktigaste vi behöver göra för att utveckla och bredda Mitt-i-ST?  Behöver vi ändra något i instruktionerna på www.sfam.se eller i administrationen av Mitt-i-ST? Vad vill du själv ha för utbyte av dagen?

Program (preliminärt)

09:00     Kaffe
09:30     Inledning, presentationsrunda.
10:00     Gruppvis återföring på egna Mitt-i-ST-rapporter
12:00     Lunch
13:00     Alla tillsammans:
   Redovisning från grupperna
   Nationell Mitt-i-ST-lägesrapport
   Genomgång av förberedda frågeställningar
   Omarbetning av instruktionshandingarna
   Diskussion om det viktigaste vi behöver göra för att utveckla och bredda Mitt-i-ST
16:00     SLUT

Huvudarrangör

SFAMs råd för kompetensvärdering

Medverkande

Seminarieledare Ulf Måwe

Kontaktpersoner

Ulf Måwe, ulf@mawe.se

Sista anmälningsdag

7 mars 2016

Kostnad

Ingen kostnad

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.