← Tillbaka

Lärarlett lärande
Praktisk Sexualmedicin

Stockholm centralt
16 november 2017

Då vårdgivaren tar hänsyn även till sexuell hälsa blir omhändertagandet av patienter mer fullständigt, men det kan vara ett känsligt ämne för både patient och läkare och tas inte upp i konsultationer i tillräcklig utsträckning. Patienter önskar många gånger att frågorna tas upp eller att mer information ges om sexuella konsekvenser av sjukdomar och behandlingar, men för att det ska bli av behöver vårdgivaren vara den som tar initiativet till samtal. Med ökade kunskaper blir vårdgivaren mer trygg med att ta upp dessa frågor och patientens oro och medicinska konsekvenser kan minska. Anamnestagning blir mer fullständig med ökad vokabulär för sådant som riskerar att bli outsagt och med kunskaper om vilka problem och behandlingsmöjligheter som finns.

Sexualrelaterade problem kan både orsakas av och bidra till såväl kroppslig som psykisk ohälsa. Många läkemedel och andra behandlingar kan påverka sexuallivet negativt. Kursen ger ökad kunskap om vanliga tillstånd som är direkt sexualrelaterade dess utredning, behandling och när det kan vara lämpligt att hänvisa vidare. Dessutom berörs andra vanligt förekommande diagnoser och patientgrupper samt hur dessa kan påverka eller påverkas av sexuell funktion.

Huvudarrangör

Expo Medica

Medverkande

Elin Gahm läkare, specialist i allmänmedicin

Kontaktpersoner

Per Persson per.persson@expomedica.se

Kostnad

1995 kr exkl moms förmiddagskaffe och "grab and go"lunch, kursdokumentation och kursintyg ingår

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.