← Tillbaka

Lärarlett lärande
Östrogenbrist - ett försummat tillstånd?

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 Lokal: Föreläsningssalen
9 september 2015

Tre av tio kvinnor lider påtagligt av svettningar, värmevallningar och sömnproblem i samband med klimakteriet. Ännu vanligare är lokala symtom på östrogenbrist såsom vaginal torrhet, klåda, sveda och upprepade urinvägsinfektioner. Hormonbehandling lindrar effektivt dessa symtom men östrogenmedicinering har minskat drastiskt under senare år av rädsla för bröstcancer och hjärtkärlsjukdom.


Vad finns det för evidens för dessa farhågor? Finns det egentligen några risker med lokalbehandling? Råder det snarare underbehandling idag med onödigt lidande som följd för många kvinnor? På mötet kommer vi att belysa för- och nackdelar med lokal och systemisk östrogenbehandling.

 

Kursstart 17:30, Kursslut 20:00

Huvudarrangör

Stockholms läns läkemedelskommitté

Krav för godkänd kurs

Sista anmälningsdag

3 september 2015

Kostnad

0

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.