← Tillbaka

Eget lärande
Ny upplaga av FYSS!


Den tredje reviderade och omarbetade upplagan av boken FYSS, ”FYSS 2017”, (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) finns nu tillgänglig. FYSS 2017 är ett evidensbaserat kunskapsstöd för legitimerad sjukvårdspersonal vid rekommendation och förskrivning av fysisk aktivitet. 

Boken vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal men även till andra med intresse för fysisk aktivitet.