← Tillbaka

För kalendariet
Nationellt kunskapsstöd – konferens i Malmö 13-14 december 2017

Quality Hotel View, Malmö
13-14 december, 2017, 2 dagar

Första nationella konferensen om Kliniskt kunskapsstöd för primärvården
Datum: 13-14 december 2017
Plats: Quality Hotel View, Malmö
 

Mer information om konferensen och anmälan kommer i september.
 

Så kan ett nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården medverka till en mer jämlik och säker sjukvård i Sverige!

Konferensen vänder sig till alla intresserade av arbetet med kunskapsstöd i primärvården, t ex deltagare i ämnesgrupper för primärvård, deltagare i landsting/regioners lokala mottagarorganisationer för kunskapsstödet, sjukvårdsregionala kontakter/samordnare, nationellt programråd primärvård, deltagare för berörda professionsföreningar.

Syfte: Att skapa en mötesplats där vi tillsammans utvecklar det nationella kliniska kunskapsstödet samt lär av varandra i hur processer lokalt kan anpassas och samordnas för att göra kunskapsstödet mer användarvänligt och tillgängligt.

Ur programmet

·      Presentation av det nya nationella kunskapsstödet Primärvård

·      Hur skapar landstingen/regionernas lokala tillägg så att kunskapsstöden fungerar lokalt?

·      Lokala tillägg kommer att tydliggöra vad som kommer att göras i primärvård och inom specialiserad vård, utmaningar och erfarenheter från det arbetet.

·      Vad behövs för att kunskapsstöden ska bli använda?

·      Hur ska kunskapsstöden i en framtid integreras i kommande digitala vårdmiljöer och patientinformationssystem?

 Arrangör: Resursgrupp Allmänmedicin Södra Regionvårdsnämnden i samverkan med Svensk Förening för Allmänmedicin, SFAM.


Medarrangörer: Nationellt Programråd Primärvård och Projekt Nationellt Kliniskt kunskapsstöd Primärvård SKL.

 

www.skane.se/ako

E-post: ako@skane.se
 

Huvudarrangör

Resursgrupp Allmänmedicin Södra Regionvårdsnämnden i samverkan med Svensk Förening för Allmänmedicin, SFAM.

Kontaktpersoner

meddelas senare

Kostnad

meddelas senare

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Inget jäv angivet.