← Tillbaka

För kalendariet
Mitt-i-ST-seminarium 2018

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm
19 mars 2018

När: måndag 19 mars 2018, kl 10 - 16  (morgonfika från 9:30)

Om seminariet:
SFAMs kompetensvärderingsråd samlar årligen Mitt-i-ST-värderare till ett seminarium för att utbyta erfarenheter och utveckla värderarkompetensen. Vi ger och får en uppdatering om läget, läser och ger återföring gruppvis på varandras mitt-i-st-rapporter, och diskuterar hur Mitt-i-ST kan utvecklas och förbättras.  Även de som genomför mittvärderingar av ST-läkare i annan regi än genom SFAM är välkomna att delta.

Ta med egen Mitt-i-ST rapport, om möjligt. Det kan gärna vara en som var särskilt komplicerad eller svårbedömd. 

Har du frågor, kontakta Ulf Måwe ulf@mawe.se.

Huvudarrangör

SFAMs råd för kompetensvärdering

Kontaktpersoner

Ulf Måwe ulf@mawe.se

Sista anmälningsdag

12 mars 2018

Kostnad

Ingen kursavgift. Fika och lunch ingår.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kurs har inga bindningar eller jävsförhållanden.