← Tillbaka

För kalendariet
Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Jönköping

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan, som ingår i Jönköping University. År 1 och 2 läses på halvfart och år 3 på helfart. 

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter definierar viktiga målområden för hälsa och välfärd, som återspeglas i utbildningens innehåll. 

Anmälan senast 16 april 2018. Kursen börjar hösten 2018.

Läs mer på Hälsohögskolans hemsida.

För mer information om kursen kan du kontakta Stina Gäre Arvidsson, medlem i SFAM-Q, kvalitets- och patientesäkerhetsråd, deltagare i utbildningen.

Kontaktpersoner

Sista anmälningsdag

16 april 2018