← Tillbaka

Eget lärande
Läkarutbildning om urtikaria


Öka din kunskap om urtikaria

Urtikaria (nässelutslag) är en vanlig hudsjukdom som kännetecknas av upphöjda utslag och kraftig klåda. Urtikaria kan vara akut eller kronisk, där den akuta formen drabbar omkring en femtedel av befolkningen någon gång i livet – medan livstidsrisken för kronisk urtikaria är omkring en till fyra procent.

Kronisk urtikaria, som denna utbildning främst handlar om, påverkar den drabbades livskvalitet i hög grad, liksom förmågan att prestera på arbetet eller i skolan. Tack vare etablerade och nyare läkemedel finns dock goda förutsättningar för effektiv behandling.

Genom utbildningen kan du snabbt tillgodogöra dig aktuell information via fem ”lektioner”, följt av kontrollfrågor för att underlätta inlärningen. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Allt material är faktagranskat av Maria Bradley som är överläkare på Hudkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Välkommen att testa dina kunskaper och dela med dig av dina erfarenheter!

Huvudarrangör

NetdoktorPro

Kontaktpersoner

Mats Halldin (email: mh@netdoktor.se)

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Utbildningen är utarbetad av NetdoktorPro med ekonomiskt stöd av Novartis Sverige AB