← Tillbaka

Eget lärande
Läkarutbildning om långvarig smärta hos äldre


Öka din kunskap om långvarig smärta hos äldre

Hos äldre är olika former av smärta mycket vanligt; var femte vuxen individ lider av långvarig smärta – och bland personer över 65 år är nästan varannan drabbad. Smärtan och dess konsekvenser har ofta stor negativ inverkan på livskvalitet och funktionsnivå hos dessa personer.

Genom läkarutbildningen, som främst är inriktad mot nociceptiv, icke-cancerrelaterad smärta, kan du snabbt tillgodogöra dig aktuell information via fem ”lektioner”, följt av patientfall för att underlätta inlärningen. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Materialet är faktagranskat av Hans Johansson som är överläkare vid smärtmottagningen på Södertälje sjukhus.

Välkommen att testa dina kunskaper och dela med dig av dina erfarenheter!

Huvudarrangör

NetdoktorPro

Kontaktpersoner

Mats Halldin (email: mh@netdoktor.se)

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Utbildningen har utvecklats med ekonomiskt stöd av Mundipharma AB.