← Tillbaka

Lärarlett lärande
Kurs i kompetensvärdering

Stjärnholms slott utanför Nyköping – www.stjarnholm.se
18-20 januari, 2016, 3 dagar
20p

Kompetensvärderingsrådet arrangerar årligen under vecka 3 en kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin  – ett tredagars internat. Kursen ges också vid andra tillfällen när efterfrågan finns. Kurserna annonseras på hemsidans kalendarium.

Kursen ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av ST. Den bygger på aktivt deltagande, och stor del av tiden ägnas åt arbete i små grupper med praktiska övningar. Samtliga moment i specialistexamen gås igenom: portfölj, skriftligt prov, uppsats, praktikdag. Stor del av tiden ägnas åt bedömning av konsultationer samt träning att ge återföring. Videoinspelade konsultationer används som underlag.

Kursen är grundkurs för den som vill bli värderare för Mitt-i-ST och examinator för specialistexamen i allmänmedicin. Den fungerar också som fördjupningskurs för handledare, studierektorer och andra specialister i allmänmedicin med intresse för utbildning.

Godkänd kurs samt en adekvat genomförd examination för specialistexamen med stöd av en erfaren medexaminator ger behörighet att vara examinator i specialistexamen och värderare i SFAMs regi för Mitt-i-ST.

Godkänd kurs och en adekvat genomförd Mitt-i-ST-värdering med stöd av en erfaren examinator ger behörighet att vara kompetensvärderare i SFAMs regi för Mitt-i-ST.

Diplom till certifierade examinatorer utdelas i samband med SFAMs årliga kongress. För att fortsätta som examinator eller mitt-i-st-värderare ska man upprepa kursen minst vart fjärde år.

Schema finns här.

Anmälningsblankett finns här. 

För mer information kontakta rådets ordförande Ulf Måwe, eller Robert Svartholm.

Huvudarrangör

SFAMS råd för kompetensvärdering

Krav för godkänd kurs

  • Aktivt deltagande

Sista anmälningsdag

15 december 2015

Kostnad

Kursavgift: 6000 kr inkl moms. Hotellinternat enkelrum 4900 kr inkl moms måndag – onsdag.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kurs har inga bindningar eller jävsförhållanden.