← Tillbaka

Lärande i grupp
Kontinuitet och primärvård - dags för ett svenskt Fastlegesystem?

Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.
17 maj 2016

Den allt mer framträdande bilden av hur hälso- och sjukvården ska kunna vara effektiv (i termer av kostnader och kvalitet) och jämlik och patientsäker för att på så sätt svara mot individens och samhällets behov innefattar en väl fungerande primärvård i vilken en fast läkarkontakt är central. Så här skriver Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård, Sveriges Läkareförbund respektive Regeringens utredare:
 
”En lättillgänglig kontakt med en egen läkare med allmänmedicinsk specialistkompetens är grundförutsättningen för alla invånares rätt till en jämlik och patientcentrerad, tillitsfull hälso- och sjukvård.” (SLS arbetsgrupp En Värdefull Vård)   
 
”För oss är det högprioriterat, oavsett lagstiftning, att patienter ges rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt för att skapa bättre läkarkontinuitet.” (Sveriges Läkarförbund)
 
”En fast läkarkontakt i primärvården är det främsta sättet att göra hälso- och sjukvården mer patientcentrerad…” (Effektiv vård SOU 2016:2)
 
I Sverige är andelen kliniskt verksamma specialister i allmänmedicin rekordlåg (16%) jämfört med de flesta andra OECD-länder (Danmark 21%, Finland 33% Holland 43%, Norge 20%, UK 30%). Så länge primärvården inte växer kan den inte göra det som förväntas av den. Köer på sjukhusens akutmottagningar, remisskaruseller och patienter som – med all rätt – är missnöjda och får en dålig vård är bara några konsekvenser.
 
Försök att vända denna utveckling har pågått i trettio år men utan resultat. Hur kan Sverige stärka sin primärvård och möjliggöra kontinuitet? Vilka hinder finns?
 

 

 

 

Huvudarrangör

Svenska Läkaresällskapet

Medverkande

Jonas Sjögreen, Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård
Ove Andersson, ordförande i distriktsläkarföreningen och 2e vice ordförande i Sveriges Läkarförbund
Göran Stiernstedt, Regeringens utredare och ansvarig utredningen för "Effektiv vård"
Moderator: Karl Sallin Svenska Läkaresällskapets nämnd och ordförande i arbetsgruppen En Värdefull Vård.

Kostnad

Kostnadsfri

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.