← Tillbaka

För kalendariet
Juridik för läkare

5990 kr exkl. moms
8-9 februari, 2018, 2 dagar

Juridikutbildning för läkare enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2015:8 och
2008:17Deltagare: Maximalt 15
Lokaler: Kurslokal Malavedo, Luntmakargatan 94 nära Odenplan
Anmälan via: mail@commed.se (gärna med faktureringsadress och betalningsreferens)

 

Läs mer: http://commed.se/kurser/juridikutbildning.html

Huvudarrangör

ComMed

Kontaktpersoner

Kostnad

5990 kr exkl. moms

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.