← Tillbaka

Lärarlett lärande
Insulinbehandling och nya läkemedel - diabetes typ 2

Elite Hotel Savoy i Malmö
23-24 november, 2017, 2 dagar

Välkommen till vår utbildning inom diabetes typ 2 den 23-24 oktober i centrala Malmö! Du lär dig hur du behandlar dina diabetespatienter på bästa sätt. Utbildningen riktar sig till läkare i primärvården och ges helt fristående utan sponsring från läkemedelsindustrin.

 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, "Årets diabetesläkare" enligt Svensk förening för diabetologi. Peter är en mycket uppskattad föreläsare och den som skapat den populära hemsidan Diabeteshandboken.se.
 • Patientfall: utbildningen innehåller många patientfall och deltagarna uppmuntras att ta med egna fall för diskussion om de vill.
 • Digitalt kursinnehåll: du får tillgång till patientfall och diskussionsforum på Distriktsläkare.com så att du kan ställa frågor och repetera dina kunskaper både före och efter kursen.


Kursinnehåll

 • Nya blodsockersänkande läkemedel - lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling - olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel?
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.
 • Hypertoni - hur behandla och hur förebygga njursvikt?
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost - kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?
 • Äldre patienter - njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten - vad göra när det uppkommer ett sår?

Huvudarrangör

Distriktsläkare.com

Medverkande

Överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, grundare av Diabeteshandboken.se

Krav för godkänd kurs

 • Aktivt deltagande

Sista anmälningsdag

22 november 2016

Kostnad

7500 kr. Kursmaterial, tillgång till diskussionsforum, två fikan och lunch varje dag ingår.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.