← Tillbaka

För kalendariet
Inbjudan att presentera ditt förbättringsarbete på XIV:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.
5 oktober - 16 maj, 2017, -141 dagar

SFAM – Svensk förening för allmänmedicin bjuder genom sitt Kvalitet och patientsäkerhetsråd SFAM Q in till: 

Temat för året:
Säker primärvård med hög kvalitet – utmaningar och lösningar

Gästföreläsare är bl.a. professor Aneez Esmail från Storbritannien, allmänläkare och expert inom patientsäkerhet i primärvården. Vi kommer även att belysa kvalitets- och patientsäkerhetsaspekter på hyrläkarverksamhet och vård via nätet.

 

Har du frågor kontaktar du din närmaste SFAM Q representant.

Här kan du registrera dig och lägga in din sammanfattning  senast 16 maj

Huvudarrangör

Kvalitet och patientsäkerhetsrådet SFAM Q

Sista anmälningsdag

16 maj 2017

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.