← Tillbaka

Lärarlett lärande
Idrottsskador

Stockholm centralt
21 november 2017

Välkommen till denna temadag som handlar om skador hos aktiva personer. Av hävd och gammal vana har dessa skador hos många kallats för idrottsskador. Men oavsett om dessa skador drabbar ung eller gammal så har man alltid en önskan att återgå/återfå den aktivitetsnivå man tidigare haft. Elitidrottare och elitmotionärer ställer ofta denna önskan på sin spets. Dessa idrottare gör att behandlingsmetoder utvecklas och efter hand kan användas för alla människor. Det är dock inte alltid den bästa lösningen att stereotypt använda samma behandling till alla människor, eftersom en behandling som är optimal för en person kan vara helt fel för en annan. Under denna dag kommer vi att identifiera olika typ-skador och hur vi kan känna igen dessa genom kanske enbart sjukhistoria och klinisk undersökning. Förslag på lämpliga undersökningsmetoder kommer att delges samt om skadorna kan behandlas med icke operativa metoder eller om man bör förslå kirurgi. 

Huvudarrangör

Expo Medica

Medverkande

Björn Engström Docent, Specialist i ortopedisk kirurgi och allmän kirurgi. Läkare för Golflandslaget och tidigare lagläkare i fotboll.l

Kontaktpersoner

Per Persson per.persson@expomedica.se

Kostnad

3100 kr exkl moms för- och eftermiddagskaffe, lunch, kursdokumentation och intyg ingår

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.