← Tillbaka

Lärarlett lärande
Idrottsmedicin

VGR Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda
15-16 september, 2016, 2 dagar

Detta är en praktisk kurs där föreläsningar och gruppdiskussioner varvas med träning i undersökningsteknik på varandra. Klädsel därefter, typ lättare träningskläder och skor.
Vi rekommenderar idag många av våra patienter och befolkningen i stort att vara fysiskt aktiva för att uppnå bättre hälsa. Detta medför också en ökad risk att drabbas av träningsrelaterade skador och besvär. Det organiserade idrottandet ökar i allt lägre åldrar, men även bland medelålders och äldre. Hur påverkar träning det växande barnet? Vilka skador och idrottsrelaterade besvär är vanliga hos barn och ungdomar respektive äldre? Hur förebygger man skador och ger råd runt träning som allmänläkare?
Kursens syfte är att belysa och fördjupa kunskap om de idrottsrelaterade besvär man som allmänläkare träffar på sin mottagning, jourcentral eller kanske som aktiv i en idrottsförening. Att få ökade kunskaper runt vanliga skador och besvär relaterade till idrott och träning i olika åldrar – hur man undersöker praktiskt, utreder, diagnostiserar och behandlar. Föreläsningar kommer att varvas med gruppdiskussioner och praktisk undersökningsteknik som läkaren efter hemkomsten omedelbart skall kunna omsätta i sin egen praktik med ökad säkerhet.


Delmål:
SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5

Pedagogik:
Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar

Kursledning:
Britt Bergström, specialist i allmänmedicin
Sverker Nilsson, specialist i allmänmedicin och idrottsläkare
Pia Nilsson, leg fysioterapeut

Plats:
VGR Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda

Huvudarrangör

KursDoktorn

Kontaktpersoner

annika.c.borjesson@vgregion.se

Krav för godkänd kurs

  • Aktivt deltagande

Kostnad

7 600 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna)

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.