← Tillbaka

För kalendariet
Idéseminarium 1-2 december

Rosersbergs slott, nära Märsta och Arlanda.
1-2 december, 2016, 2 dagar

Information om mötet:
Plats: Rosersbergs slott, nära Märsta och Arlanda.
Hitta till Rosersbergs slott: http://www.rosersbergsslott.se/kontakt-och-hitta-hit
Kostnad: Deltagande i seminariet 1-2/12 är gratis. Resekostnader bekostas inte av SFAMs idéseminarium. Begränsat antal platser, ”först till kvarn” gäller!
Anmälan: till kansli@sfam.se senast den 6 okt.

I din anmälan vill vi ha uppgifter om:
namn, e-post, telefon, vilket råd/nätverk eller lokalförening som du representerar,
när du anländer till Rosersberg, behov av hotellrum och ev specialkost.

INBJUDNA
Ankomst torsdag:

  • Lokalföreningsrepresentanter.
  • Referensgruppen för Projekt 2016 Utveckling av lokal fortbildning (ULF), delprojekt 3.

Ankomst fredag: (med möjlighet att anlända till gemensam middag torsdag kväll) Lokalföreningsrepresentanter

  • Samtliga råd
  • Fortbildningssamordnare
  • SFAM:s nätverk
  • Övriga fortbildningsintresserade

Program Torsdagen den 1 dec
12.00-13.00 13.00-17.00

19.00
Lunch
Halvårsmöte med SFAM:s lokalföreningar
Möte med referensgruppen för Projekt 2016 ULF, delprojekt 3 Middag
Fredagen den 2 dec

08.30-10.00 Möte för fortbildningssamordnare 10.00-16.00 Idéseminarier

-  Innehållet i en ev ny ansökan till Socialstyrelsen
-  Vi behöver bli flerallmänläkare – hur går vi vidare?

Sista anmälningsdag

6 oktober 2016

Kostnad

Deltagande i seminariet 1-2/12 är gratis.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.