← Tillbaka

Lärande i grupp
Hudsjukdomar i primärvårdens vardag

Lokal meddelas senare
1 juni 2017

Välkommen till en fortbildningsdag den 1 juni för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin, med föreläsningar som varvas med diskussioner och gruppövningar med patientfall. Hur kan man diagnostisera och behandla de vanligaste hudsjukdomarna och vilka ska remitteras vidare? Vilka är differentialdiagnoserna?

Föreläsare: Petra Kjellman, med dr, specialist i dermatologi, Diagnostiskt Centrum Hud, Stockholm och Lena Holm, specialist i dermatologi, medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet, Stockholm.

Ur programmet:

•Pigmentförändringar- hur kan man skilja benigna nevi från melanom.
•Icke-melanom hudcancer- vad kan göras i primärvården?
•Vilken behandlingsstrategi ska du välja vid psoriasis
•Ansiktsdermatoser - hur ställer man bäst diagnosen?
•Hur handläggs patienter med atopiskt eksem?
•Vilka är differentialdiagnoserna för svampinfektioner?

Program

08.15 Registrering med kaffe och smörgås.

09.00 Välkommen.

09.05 Pigmentförändringar.
Hur kan man skilja benigna nevi från malignt melanom? Vad ska göras i primärvården och vilka patienter ska remitteras vidare?
Petra Kjellman, med dr, specialist i dermatologi, Diagnostiskt Centrum Hud, Stockholm.

10.35 Bensträckare.

10.50 Icke-melanom hudcancer.
Hudtumörer såsom basaliom, aktiniska keratoser och skivepitelcancer ökar i befolkningen. Hur ska patienter med icke-melanom hudcancer, NMSC, handläggas?
Petra Kjellman.

11.30 Psoriasis.
Vilka är de olika typerna av psoriasis? Vilken behandlingsstrategi ska man välja? Vilka ska remitteras?
Petra Kjellman.

12.15 Lunch.

13.15 Ansiktsdermatoser.
Genomgång av de vanligaste inflammatoriska ansiktsdermatoserna acne, rosacea, och seborroiskt eksem. Hur ställer man bäst diagnosen? Vilka är behandlingsmetoderna?
Lena Holm, specialist i dermatologi, medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet, Stockholm.

14.15 Svampinfektioner.
Vilka är differentialdiagnoserna vid bedömning av svampinfektioner? Vilken behandling ska man välja?
Lena Holm.

15.00 Kaffe med tillbehör.

15.30 Atopiskt eksem.
Diagnostik av atopiskt eksem. Hur kan patienterna handläggas?
Lena Holm.

17.00 Kursen avslutas

Huvudarrangör

Dagens Medicin Masterclass

Medverkande

Föreläsare: Petra Kjellman, med dr, specialist i dermatologi, Diagnostiskt Centrum Hud, Stockholm och Lena Holm, specialist i dermatologi, medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet, Stockholm.

Kontaktpersoner

Johanna Andersson johanna.andersson@bbm.bonnier.se

Sista anmälningsdag

22 maj 2017

Kostnad

4 995kr + moms. I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation. Intyg utfärdas efter kursen.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.