← Tillbaka

Lärande i grupp
Hudsjukdomar i primärvårdens vardag

Citykonditoriet Konferens, Adolf Fredriks kyrkogata 10, Stockholm
28 april 2016

Välkommen till en fortbildningsdag den 28 april för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin, med föreläsningar som varvas med diskussioner och gruppövningar med patientfall. Hur kan man diagnostisera och behandla de vanligaste hudsjukdomarna och vilka ska remitteras vidare? Vilka är differentialdiagnoserna?

Ur programmet:

•Pigmentförändringar- hur kan man skilja benigna nevi från melanom.
•Icke-melanom hudcancer- vad kan göras i primärvården?
•Vilken behandlingsstrategi ska du välja vid psoriasis
•Ansiktsdermatoser - hur ställer man bäst diagnosen?
•Hur handläggs patienter med atopiskt eksem?
•Vilka är differentialdiagnoserna för svampinfektioner?

 

Program

08.15 Registrering med kaffe och smörgås.

09.00 Välkommen.

09.05 Pigmentförändringar.
Hur kan man skilja benigna nevi från malignt melanom? Vad ska göras i primärvården och vilka patienter ska remitteras vidare?
Petra Kjellman, med dr, specialist i dermatologi, Diagnostiskt Centrum Hud, Stockholm.

10.35 Bensträckare.

10.50 Icke-melanom hudcancer.
Hudtumörer såsom basaliom, aktiniska keratoser och skivepitelcancer ökar i befolkningen. Hur ska patienter med icke-melanom hudcancer, NMSC, handläggas?
Petra Kjellman.

11.30 Psoriasis.
Vilka är de olika typerna av psoriasis? Vilken behandlingsstrategi ska man välja? Vilka ska remitteras?
Petra Kjellman.

12.15 Lunch.

13.15 Ansiktsdermatoser.
Genomgång av de vanligaste inflammatoriska ansiktsdermatoserna acne, rosacea, och seborroiskt eksem. Hur ställer man bäst diagnosen? Vilka är behandlingsmetoderna?
Lena Holm, specialist i dermatologi, medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet, Stockholm.

15.00 Kaffe med tillbehör.

15.30 Atopiskt eksem.
Diagnostik av atopiskt eksem. Hur kan patienterna handläggas?
Lena Holm.

16.30 Svampinfektioner.
Vilka är differentialdiagnoserna vid bedömning av svampinfektioner? Vilken behandling ska man välja?
Lena Holm.

17.00 Kursen avslutas

Huvudarrangör

Dagens Medicin Masterclass

Medverkande

Föreläsare: Petra Kjellman, med dr, specialist i dermatologi, Diagnostiskt Centrum Hud, Stockholm och Lena Holm, specialist i dermatologi, medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet, Stockholm.

Kontaktpersoner

Kimberly Mattsson, kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se, 073-558 6582

Sista anmälningsdag

26 april 2016

Kostnad

4 995 kr + moms.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.